Succes met taal

in het hoger onderwijs

Doel

Succes met taal meet en verbetert de taal- en schrijfvaardigheid van studenten. In eerste instantie worden de Talige startcompetenties Schrijven (Bonset & De Vries 2009) aangehouden. In een latere fase wordt toegewerkt naar de nog te ontwikkelen beschrijving van de talige eindcompetenties voor een bacheloropleiding.

Visie

Vanuit een brede visie op taal en taalgebruik is een aanpak ontwikkeld voor het faciliteren, aanjagen, begeleiden en stimuleren van het proces van taal(leer)- en schrijf(leer)ontwikkeling, waaronder de academische taalvaardigheden. Het concept gaat uit van bewust leren en bewust toepassen, stelt het leerproces centraal en streeft naar een autonome taalleerder.

Concept

Het concept voorziet o.a. in:

  • meten: een uitgebreide intake met toetsing,
  • oefenen: begeleiding bij verwerving en oefening op het terrein van taalverwerving, taalontwikkeling en schrijfvaardigheidsontwikkeling,
  • toepassen: begeleiding bij het schrijven (proces- en productgericht) en een feedbacktool voor medestudenten en/of (vak)docenten,
  • bewaren: functie voor het bewaren en volgen van zowel het product als het proces.
Het concept is leerprocesgeoriënteerd.

Inzetbaarheid

Succes met taal is inzetbaar in alle bacheloropleidingen in het hoger onderwijs:

  • met en zonder taalbeleid,
  • op elk moment van én gedurende de gehele opleiding,
  • elk schrijfmoment is een instapmoment,